×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۱۸ اردیبهشت - ۱۴۰۰  
true
true
اثرگذاری اخلاق حرفه ای مدیران بر عملكرد سازمانی

گزینش اصولی، آموزش مداوم، بهره برداری بهینه، بازآموزی و توسعه توانمندی منابع انسانی موجود می تواند موجبات موفقیت یک سازمان را فراهم نماید.

علی رغم این؛ نکته جالب توجه اینکه؛ منابع انسانی مذکور ضامن عملکرد مطلوب یک مدیر نخواهد بود. چراکه، یکی از فاکتورهای موثر بر تداوم وفاداری، پشتکار و مسئولیت-پذیری کارکنان؛ اخلاق حرفه ای مدیران در سازمان می باشد. این در حالی است که امروزه به دلیل گسترش روزافزون ابزارهای ارتباطی و نظایر آن، بسیاری از اصول اخلاقی و حرفه ای در میان مدیران مورد غفلت واقع شده و متعاقبـاً سازمان را با پیـــــامدهای جدی روبرو می نماید.

در صورت پذیرش تاثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد نهایی یک سازمان؛ میبایست واژه اخلاق و اخلاق حرفـــــه ای را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد. فارغ از تعاریف متنوع موجود از واژه اخیر و یا طبقه بندی هایی نظیر اخلاق توصیفی، اخلاق تحلیلی و اخلاق هنجاری؛ می توان دستیابی به درک مشترکی از مفهوم اخلاق حرفه ای را از نقطه نظر اهداف سازمانی از پیش تعیین شده بررسی نمود؛ در همین راستا، می توان چنین ادعا نمود که؛ اخلاق حرفه ای را بر اساس مجموعه ای از اقدامات منبعث از ندای وجدان، احکام ارزشی، تکالیف اخلاقی و دانش تخصصی به منظور هدایت کارکنان به سمت مقصد و هدف سازمان ذیربط توصیف نمود. بنابراین؛ عواملی نظیر: ۱- عوامل فردی ۲- وضعیت سازمانی ۳- وضعیت اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مقوله اخلاق حرفه ای تاثیر خواهد داشت.

در پایان، به نظر می رسد؛ عملکرد و رفتار مدیران در سازمان ها تاثیر شگرفی بر عملکرد منابع انسانی داشته و در صورت کسب موفقیت در ایجاد ارتباط مبتنی بر اخلاق حرفه ای شاهد موفقیت سازمانی قابل توجه خواهیم بود.

اسماعیل رحمتی
مدیر بازرسی شهرداری رشت

true
true
true
true

false